STIPRA EIROPA

10 000 Eiropas robežsargu līdz 2022. gadam

"Mēs aizsargāsim savu robežu un, piesaistot 10 000 jaunus Frontex virsniekus, līdz 2022. gadam apturēsim nelegālo migrāciju." VAIRĀK VAIRĀK
Mēs aizsargājam Eiropas ārējās robežas. Līdz 2022. gadam mēs Eiropas robežu un krasta apsardzei piesaistīsim vismaz 10 000 jaunus virsniekus un nodrošināsim jaunākās tehnoloģijas, tostarp dronus, dodot tai tiešas iejaukšanās tiesības visu mūsu kopējo ārējo robežu garumā. Tikai kopīgiem spēkiem mēs pavisam noteikti apturēsim kontrabandistu un cilvēku tirgotāju cinisko biznesu, cīnīsimies pret nelegālo migrāciju un palīdzēsim cilvēkiem, kam vajadzīga palīdzība.

Eiropas FIB cīņai pret terorismu un organizēto noziedzību

"Mēs izveidosim Eiropas FIB, lai cīnītos pret terorismu un organizēto noziedzību." VAIRĀK VAIRĀK
Dubultojot Eiropola personālu un pārveidojot to par Eiropas FIB, kur kopējās izmeklēšanas grupas apkopos visu informāciju par likumpārkāpējiem un radikalizētām personām, mēs ļausim mūsu valstu policijas spēkiem notvert teroristus, pirms viņiem būs radusies iespēja pirmajiem apdraudēt mūsu iedzīvotājus, un paplašināt cīņu pret organizēto noziedzību. VAIRĀK VAIRĀK

Pievienošanās sarunu ar Turciju apturēšana

"Mēs apturēsim pievienošanās sarunas ar Turciju." VAIRĀK VAIRĀK
Mēs apturēsim sarunas par Turcijas pievienošanos. Eiropai un Turcijai būtu jākoncentrējas uz partnerību un sadarbību konkrētās jomās — cieša ekonomiskā sadarbība un ES un Turcijas Paziņojums par bēgļiem ir veiksmīgi piemēri —, taču Turcija attālinās no Eiropas vērtībām. Tādēļ dalība ES nav iespēja, kas pienāktos Turcijai, un sarunas ir jāaptur.

Jauns tiesiskuma mehānisms

"Mēs aizstāvēsim demokrātiju, tiesu varas neatkarību un preses brīvību Eiropā, izveidojot jaunu tiesiskuma mehānismu." VAIRĀK VAIRĀK
Mēs nevienam neļausim graut mūsu demokrātijas pamatprincipus. Izveidojot jaunu tiesiskuma mehānismu, mēs veiksim konkrētus pasākumus ar efektīvu instrumentu mūsu tiesiskuma aizsardzībai. Tikai pārredzama, neatkarīga iestāde, kas ir brīva no politiskā spiediena un vienlīdzīgi novērtē visas dalībvalstis, var nodrošināt, ka mūsu Savienībā tiek atbalstīta tiesu varas neatkarība, preses brīvība un cīņa pret korupciju.

GUDRA EIROPA

Eiropas ģenerālplāns cīņai pret vēzi

"Mēs uzsāksim īstenot Eiropas ģenerālplānu, lai apvienotu mūsu spēkus cīņā pret vēzi." Download VAIRĀK VAIRĀK
Vairāk nekā 40 % Eiropas iedzīvotāju savā dzīvē būs jāsaskaras ar vēzi. Kopīgojot visus mūsu talantus, zināšanas un resursus, mēs patiesi varam apvienot visus savus spēkus cīņā pret vēzi. Mēs vēlamies pievērsties tam, kas patiesībā ir svarīgs mūsu iedzīvotājiem, kas ietekmē viņu dzīvi. Kopīgiem spēkiem mēs varam glābt tūkstošiem Eiropas iedzīvotāju. VAIRĀK VAIRĀK

Viedās mājas vecāka gadagājuma cilvēkiem

"Mēs gādāsim, lai vecāka gadagājuma cilvēki, pateicoties gudrajiem mājokļiem, varētu turpināt dzīvot savās mājās." VAIRĀK VAIRĀK
Kļūstot vecākiem, daudziem cilvēkiem Eiropā nākas pamest savas mājas un pārcelties uz pansionātiem. Apvienojot visus mūsu centienus, mēs varam izstrādāt gudrās mājas, kurās vecāka gadagājuma cilvēki varētu turpināt dzīvot savā vidē, saglabāt patstāvību un būt tuvumā savām ģimenēm.

5 miljoni jaunu darbavietu jaunatnei

"Mēs izveidosim tādu Eiropu, kur neviens nebūs spiests pamest savas mājas ekonomisku iemeslu dēļ." VAIRĀK VAIRĀK
Mūsu mērķis ir nākamajos gados visā ES radīt 5 miljonus jaunu darbavietu. Visi Eiropas iedzīvotāji ir pelnījuši iespēju, īpaši mūsu jaunatne. Mēs vēlamies radīt jaunas darbavietas, lai apturētu intelektuālā darbaspēka emigrāciju, veicot ieguldījumus lielajā Eiropas potenciālā, izmantojot stratēģiju, kuras pamatā ir četri pīlāri: tirdzniecība, infrastruktūra, inovācijas un mūsu sociālā tirgus ekonomika. VAIRĀK VAIRĀK

Vairāk nekā 1000 novecojušu tiesību normu atcelšana

"Mēs atdosim Eiropu cilvēkiem, atceļot vairāk nekā 1000 novecojušu tiesību aktu un samazinot to ierēdņu skaitu, kas šobrīd strādā pie Eiropas Savienības pašreizējo uzdevumu izpildes." VAIRĀK VAIRĀK
Lai mazinātu birokrātijas slogu Eiropā, mēs atcelsim novecojušus, nevajadzīgus tiesību aktus un, ja nepieciešams, samazināsim funkcionāru skaitu ES iestādēs, kas šobrīd strādā pie Eiropas Savienības pašreizējo uzdevumu izpildes. Mēs padarīsim sistēmu efektīvāku, lai tā būtu iedzīvotājiem pieejamāka un draudzīgāka.

UN LAIPNA EIROPA

Digitālās pārejas fonds rūpnīcu darbiniekiem

"Mēs izveidosim digitālās pārejas fondu ietekmētajiem darbiniekiem, kas tiks daļēji finansēts no taisnīga digitālā nodokļa, lai nodrošinātu, ka arī interneta giganti sniedz ieguldījumu mūsu sabiedrībai." VAIRĀK VAIRĀK
Izveidojot Digitālās pārejas fondu, mēs atbalstīsim savus darba ņēmējus, lai nodrošinātu, ka tad, kad darba tirgū rastos digitāli traucējumi, neviens netiktu aizmirsts. Tirgiem ir izšķiroša nozīme, bet mēs ticam arī uzņēmumu sociālajai atbildībai. Ieviešot taisnīgu digitālo nodokli, lai daļēji finansētu šo jauno fondu, mēs nodrošināsim to, lai mūsu pasaules interneta giganti, kas gūst labumu no mūsu tirgus, arī maksātu savu taisnīgo daļu un dotu savu ieguldījumu mūsu sabiedrībai.

Aizdevumi mājokļu būvniecībai jaunajām ģimenēm

"Mēs ieviesīsim aizdevumus mājokļu būvniecībai, lai jaunās ģimenes varētu celt pašas savas mājas." VAIRĀK VAIRĀK
Daudzi cilvēki Eiropā cīnās ar augstām īres maksām. Ieviešot Eiropas Investīciju bankas finansētus aizdevumus mājokļu būvniecībai, mēs nodrošināsim to, lai jaunajām ģimenēm vairs nebūtu jādzīvo savās bērnības istabās pārapdzīvotos savu vecāku mitekļos un lai tās varētu tikt pie saviem mājokļiem.

Vispārējs bērnu darba aizliegums

"Mēs ieviesīsim vispārēju bērnu darba aizliegumu." VAIRĀK VAIRĀK
Mēs gribam saglabāt savas vērtības un padarīt ES par paraugu pasaulei — ja ne Eiropa, tad kurš vēl varētu aizsargāt bērnu tiesības visā pasaulē. Mēs nodrošināsim, lai visos mūsu nolīgumos par taisnīgu tirdzniecību tiktu iekļauta norma par bērnu darba aizliegumu, un lai tā tiktu arī ievērota. Nevienam nedrīkst ļaut izmantot bērnu nezināšanu, lai gūtu peļņu.

Vērienīga cīņa pret klimata pārmaiņām un vispārējs vienreizlietojamās plastmasas aizliegums

"“Mēs apņēmīgi piemērosim vispārējos nolīgumus klimata jomā un cīnīsimies par vispārēja līguma par vienreizlietojamo plastmasu aizliegšanu parakstīšanu, lai novērstu mūsu planētas kļūšanu par lielāko atkritumu izgāztuvi Visumā.”" VAIRĀK VAIRĀK
Klimata pārmaiņas apdraud cilvēces pastāvēšanu un mūsu bērnu nākotni. Tāpēc mēs turpināsim ievērot Parīzes un Katovices nolīgumus un turpināsim virzīties uz šā mērķa sasniegšanu. Kopīgi ieguldot līdzekļus zema emisijas līmeņa lidmašīnu izstrādē, mēs varam radikāli ietekmēt gaisa transportu un kļūt par vides tehnoloģiju līderiem. Mēs neļausim mūsu planētai pārvērsties par lielāko atkritumu izgāztuvi Visumā — kā nepiesārņojošo tehnoloģiju pionieri mēs aicināsim parakstīt vispasaules līgumu par vienreizlietojamās plastmasas aizliegšanu.